E-logbook MyRoster Chapter7 Minima Seconds FCpapers ButtonBar ASPforum Naviguj

Seconds

Tento software dokáže konvertovať geografické súradnice medzi dvoma formátmi.

img/screenshots/seconds_scrshot1_small.jpg
klikni pre zväčšenie

Prevod súradníc z formátu AIP do formátu, ktorý používa FMS lietadiel Airbus a naopak.

  • prvý formát je AIP : stupne a minúty a sekundy na 2 desatinné miesta
  • druhý formát je FMS Airbus : stupne a minúty na 1 desatinné miesto
  • výpočet prebieha okamžite po zadaní čísla, nie je potrebné klikať na nejaké ďalšie tlačítko
img/screenshots/seconds_scrshot2_small.jpg
klikni pre zväčšenie

Design aplikácie


  • dôraz je kladený na rýchlu a pohodlnú prácu užívateľa
  • po vyplnení jedného poľa program sám skočí na vedľajšie
  • program je tiež prispôsobený pre používanie na zariadeniach s dotykovou obrazovkou
  • v aplikácii je možné zobraziť aj číselnú klávesnicu a tlačítka pre rýchly presun medzi položkami

V prípade, že by ste mali o program Seconds záujem, kontaktujte ma cez stránku Kontakt.