E-logbook MyRoster Chapter7 Minima Seconds FCpapers ButtonBar ASPforum Naviguj

Minima

Tento software počíta letiskové prevádzkové minimá pre priblíženie lietadla na základe zvolených podmienok.

img/screenshots/minima_scrshot1_small.jpg
klikni pre zväčšenie

Výpočet miním

 • aplikácia umožňuje užívateľovi zvoliť rôzne parametre pre priblíženie
 • pred výpočtom sa kontroluje predpisom stanovená minimálna MDH (u každého druhu priblíženia iná), v prípade potreby je zadaná hodnota navýšená
 • na základe nej sa vypočíta MDA, prípadne DA
 • podľa užívateľom stanovených letiskových zariadení ďalej aplikácia vypočíta minimálne požadované hodnoty RVR, prípadne VIS
img/screenshots/minima_scrshot2_small.jpg
klikni pre zväčšenie

Podklady pre výpočet

 • súčasťou aplikácie sú všetky predpisom požadované výpočtové tabuľky
 • tieto tabuľky má užívateľ k dispozícii na prehliadanie, kontrolu výpočtov, prípadne kontrolu aktuálnosti dát v tabuľkách
img/screenshots/minima_scrshot3_small.jpg
klikni pre zväčšenie

Úprava dát používaných pre výpočty

 • vstupné tabuľky je možné upravovať - meniť v nich údaje tak, aby boli v súlade s aktuálne platnými predpismi
 • po skončení úprav užívateľ tabuľku uloží, k nej sú doplnené dáta ako dátum a čas uloženia a meno užívateľa
 • od tej chvíle bude táto nová verzia používaná pre všetky výpočty
img/screenshots/minima_scrshot4_small.jpg
klikni pre zväčšenie

História úprav vstupných dát

 • po vypublikovaní novej tabuľky sa pôvodná tabuľka presúva do archívu
 • v aplikácii je k dispozícii rozhranie pre výber tabuliek z histórie
 • u každej archivovanej tabuľky je dispozícii informácia o čase jej vzniku a osobe, ktorá ju vytvorila

V prípade, že by ste mali o program Minima záujem, kontaktujte ma cez stránku Kontakt.