E-logbook MyRoster Chapter7 Minima Seconds FCpapers ButtonBar ASPforum Naviguj

FCpapers

Táto aplikácia redukuje papierovú administratívu pre leteckú spoločnosť.


klikni pre zväčšenie

Predpisové požiadavky

 • predpisy vyžadujú uchovávanie záznamov o pilotoch v rámci leteckej spoločnosti
 • uchovávajú sa o doklady o všetkých preskúšaniach, kópie pasov, preukazov,  atď.
 • spolu je u jedného pilota požadované skladovať kópie skoro 30 rôznych platných dokumentov
 • okrem platných dokumentov je požadované každý dokument, ktorý stratil platnosť archivovať ďalších 5 rokov


klikni pre zväčšenie

Webové rozhranie

 • aplikácia sa spúšťa vo webovom prehliadači a zobrazuje obsah určeného adresára - na serveri, na sieťovom alebo v lokálnom počítači
 • pohodlná a rýchla práca je možná aj pri umiestnení tisícov dokumentov na vzdialenom a pomalom serveri
 • osoba zodpovedná za register pilotov obvykle dostane dokument od pilota, skopíruje ho na jeden alebo viac papierov A4 a tento papier odloží niekam do skriňového registra 
 • pri elektronickom registri táto osoba dokument zoskenuje - skenery sú dnes schopné odosielať výsledný súbor do vami stanoveného adresára
 • aplikácia vám následne ponúka rýchly prehľad, vyhľadanie a okamžité zobrazenie zvoleného zoskenovaného dokumentu

klikni pre zväčšenie

Jednoduché priradenie naskenovaného dokumentu k menu pilota

 • dokumenty, ktoré ešte neboli priradené k menu pilota, sú podfarbené červenou farbou
 • stačí kliknúť na dokument v zozname vľavo
 • dokument sa zobrazí v pravej časti okna
 • nad dokumentom stačí vybrať meno pilota zo zoznamu, typ dokumentu a vložiť dátum vypršania jeho platnosti

klikni pre zväčšenie

Stráženie platnosti dokumentov

 • dokumenty, ktorým končí platnosť, alebo už ju stratili, sú vypisované červenou farbou
 • je možné ich zobrazovať vo vlastnom zozname
 • v tomto zozname je možné dokumenty zoskupovať podľa dátumu vypršania, mena pilota alebo typu dokumentu

klikni pre zväčšenie

Správa dokumentov

 • popis dokumentu je možné kedykoľvek upraviť
 • dokument, ktorý stratil platnosť je potrebné archivovať ďalších 5 rokov
 • vpravo hore v okne webového prehliadača je tlačítko pre jeho presun do archívu

klikni pre zväčšenie

Archív prešlých dokumentov

 • dokumenty, ktoré stratili platnosť, sú presunuté do archívu
 • tento zoznam je možné zoskupovať podľa dátumu vypršania, mena pilota alebo typu dokumentu

V prípade, že by ste mali o program FCpapers záujem, kontaktujte ma cez stránku Kontakt.