E-logbook MyRoster Chapter7 Minima Seconds FCpapers ButtonBar ASPforum Naviguj

E-logbook - stiahnutie


  • E-logbook stiahnete kliknutím na nasledujúci odkaz :
  • E-logbook inštalačný súbor (cca 9,2 MB)
    - môžete ho použiť na update staršej verzie programu, alebo ako samostatnú novú inštaláciu

    Poznámka : pokiaľ sa vám súbor po stiahnutí odmieta spustiť, uistite sa, že sa stiahol celý (má veľkosť okolo 9.2 MB), prípadne ho skúste stiahnuť ešte raz


  • Prázdne stránky do tlačeného zápisníka

  • - PDF súbor, z ktorého si můžete vytlačiť prázdne stránky do vášho zápisníka (a následne si ich vyplniť perom)

  • E-logbook - prázdne stránky (cca 130 KB)