E-logbook MyRoster Chapter7 Minima Seconds FCpapers ButtonBar ASPforum Naviguj

E-logbook - popis programu


 • E-logbook je software, ktorý dokáže plne nahradiť papierový zápisník letov :
 • donedávna si piloti zápisník letov prácne vypisovali perom a na každej stránke navyše museli spočítať sumy
 • častokrát iba perom opisovali z počítača vytlačené formuláre
 • táto doba ale našťastie končí
 • prvá verzia programu vznikla už pred mnohými rokmi a odvtedy sa program neustále rozvíja
 • program si registrovalo už viac ako 250 pilotov
 • Čo E-logbook dokáže :

klikni pre zväčšenie

Vytvorenie elektronického zápisníka

 • každý pilot má vytvorený vlastný súbor, v ktorom sa mu ukladajú všetky jeho údaje. Na jednom počítači tak môže mať svoj elektronický zápisník viacej pilotov
 • pri vytváraní nového zápisníka pilotovi pomôže sprievodca, takže stačí sledovať kroky na obrazovke a zápisník je vytvorený a naplnený dátami za niekoľko minút
 • súbor s dátami je možné chrániť heslom

klikni pre zväčšenie

Vkladanie letov - ručné vypisovanie

 • pilotovi pri tom pomáha niekoľko drobných funkcií, ktoré vypisovanie urýchľujú
 • ak máte napríklad v databáze lietadiel zadané svoje lietadlo, pri novom vkladanom lete zadáte jeho registračnú značku a typ lietadla a informácia o tom , či je "single pilot" alebo "multi-engine" sa doplní sama
 • alebo ak zadáte čas vzletu a pristátia, celková doba letu sa vypočíta sama a doplní zároveň všetky ostatné polia podľa potreby (napr. IFR, PIC, Dual, ...)
 • pokiaľ chcete vpísať do nejakého poľa časový údaj, ktorý sa zhoduje s celkovou dobou letu (napríklad ak celý let prebiehal v noci), stačí kliknúť na nadpis (teda na text "Night") položky a sama sa vyplní
 • pokiaľ máte viacero letov, ktoré sú si podobné (napríklad rovnaké letiská odletu a príletu, rovnaké lietadlo, ...), môžete už vložený let zduplikovať a pozmeniť iba rozdielne položky. Nemusíte teda znova vypisovať všetky údaje o lete

klikni pre zväčšenie

Vkladanie letov - importovanie zo súbora

 • program podporuje import z externých súborov (podporované sú formáty ADTG, TXT, XML a XLS)
 • je podporované načítanie súborov s hlavičkou aj bez nej, u TXT súboru si sami môžete určiť, akým znakom sú jednotlivé položky oddelené

klikni pre zväčšenie

Vkladanie letov - importovanie zo servera v ČSA

 • pilotom z ČSA stačí, aby sa pripojili pomocou svojho loginu a hesla do firemnej siete a aby zadali rozsah dátumov od - do
 • e-logbook zistí zo serveru údaje o ich lietaní v stanovenom rozsahu dátumov a vloží ich automaticky do ich elektronického zápisníka
 • popri tom si samozrejme môže stále aj piloti z ČSA dopisovať do zápisníka ručne lety napríklad z aeroklubu

klikni pre zväčšenie

Prezeranie letov ako v papierovom zápisníku

 • lety sú štandardne zobrazené všetky spolu v jednej tabuľke
 • ďalej je možné lety zobraziť vo forme papierového zápisníka a listovať si ním po stránkach
 • E-logbook má preddefinovaných niekoľko najrozšírenejších formátov papierových zápisníkov (medzinárodný Jeppesen, jeden slovenský formát a jeden český formát)
 • pilot má navyše možnosť si svoj virtuálny zápisník prispôsobiť (určiť si, aké stĺpce majú byť zobrazené a aký má by počet riadkov na jedne stránke)
 • takto zobrazené lety je potom jednoduchšie prepisovať do papierového zápisníka (bez nutnosti si sám počítať sumy na každej stránke), alebo si stránky vytlačiť

klikni pre zväčšenie

Vytlačenie elektronického zápisníka

 • e-logbook ponúka vlastný formát stránky (okrem štandardov ako Jeppesen), ktorý je v súlade s predpisom JAR-FCL a navyše sa zmestí na papier veľkosti A5
 • pri použití tohto formátu stačí zvoliť rozsah strán, kliknúť na príslušné tlačítko a tlačiareň vám pod sebou na stránke A4 "vypíše" dve stránky papierového zápisníka
 • program ovláda aj obojstrannú tlač
 • tieto stránky stačí v polovici rozstrihnúť a môžete ich rovno zviazať, alebo vložiť do karisbloku
 • každú stránku vpravo dole podpíšete (tak, ako u klasických zápisníkov), čím na seba beriete zodpovednosť za správnosť vytlačených údajov
 • CAA v ČR schválil používanie takejto formy zápisníka, piloti tejto možnosti radi využívajú

 • Ďalšie funkcie :
E-logbook disponuje množstvom funkcií, tu je zoznam najdôležitejších z nich a stručný popis :

klikni pre zväčšenie

Export

 • týmto môžete exportovať 7 rôznych tabuliek zo svojho zápisníka do formátov ADTG, TXT, XML, MS Excel a MS Word

klikni pre zväčšenie

Update tables

 • nemusíte si sami udržiavať svoje tabuľky (napríklad lietadiel), stačí skontrolovať cez internet, či som to neurobil za vás = úprava tabuliek bez práce

klikni pre zväčšenie

Totals

 • je možných niekoľko výstupov pre súčty z vášho lietania vrátane ročných, mesačných, týždenných a denných

klikni pre zväčšenie

Airport visits

 • dozviete sa, koľkokrát ste jednotlivé letiská navštívili spolu s dátumu poslednej návštevy
 • toto je navyše doplnené o informácie o danom letisku, program obsahuje a rád zobrazí databázu 14 000 letísk

klikni pre zväčšenie

Filter

 • program obsahuje dva rôzne filtre pre vaše lety, filtračná podmienka môže byť ľubovoľne dlhá a zložitá

klikni pre zväčšenie

Simulator sessions

 • samostatné okno pre sledovanie simulátorového lietania - samostatné tabuľky pre "ako pilot" a "ako inštruktor"

klikni pre zväčšenie

My aircraft

 • môžete si viesť informácie o lietadlách, na ktorých lietate, ušetrí vám to čas pri vypisovaní nových letov a umožní počítanie súčtov (napr. všetkých "multi-engine" lietadiel)

klikni pre zväčšenie

Papers validity

 • ak si sem vpíšete údaje o svojich pilotných licenciách (ale aj o iných dokumentoch napr. rádiotelefonista, medical, pas, ...), program vás upozorní stanovený počet dní pred vypršaním ich platnosti

klikni pre zväčšenie

Money

 • sledovanie peňazí, ktoré vás stojí lietanie a ktoré ste zaplatili - vidíte tak stav svojho účtu u prevádzkovateľa

klikni pre zväčšenie

Training

 • sledovanie odlietania úloh v osnove
 • do zápisníka si môžete vložiť vlastnú osnovu (neobmedzené množstvo osnov, názvy a počty potrebných hodín pre každú úlohu)
 • u tréningových letov zadáte, akú úlohu ste leteli a program vám kedykoľvek ukáže, ako plníte tú ktorú osnovu

klikni pre zväčšenie

Update

 • E-logbook je možné automaticky aktualizovať cez internet
 • Vytvorenie papierového - tlačeného zápisníka je jednoduché. Tento tlačený zápisník akceptuje aj CAA ČR.
A na záver niekoľko fotografií - E-logbook v praxi :


klikni pre zväčšenie

klikni pre zväčšenie
 title=
klikni pre zväčšenie
 title=
klikni pre zväčšenie
 title=
klikni pre zväčšenie
 title=
klikni pre zväčšenie